Recent Posts

Archive

Tags

Civil innováció-menedzsment fenntartása és fejlesztése 2017


Örömmel értesültünk arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövojéért kollégium által 2016. december 15-én megjelentetett NEA-17-M kódszámú, "Civil szervezetek működési célú támogatása 2017." című pályázati kiírásra benyújtott Civil innováció-menedzsment fenntartása és fejlesztése című pályázatunk támogatásban részesült.EndFragment

Az Innovatív Kezdeményezések Egyesülete célja a fiatalok foglalkoztatásának, illetve vállalkozóvá válásának elősegítése. A felmérések szerint a magyar fiatalok az európai átlagnál lényegesen alacsonyabb arányban terveznek önálló vállalkozást indítani. A magyarországi közgondolkodásra jellemző a kockázat- és konfliktuskerülés, a rövid távú gondolkodás és a biztonságvágy. A magyar szülők gyermekeiket hagyományosan kemény munkára, felelősségtudatra, takarékosságra és szorgalomra – azaz az ideális munkavállalói tulajdonságokra - kívánják nevelni.

Mindezen pozitív attitűd mellett azonban szükséges a jövő vállalkozóinak felfedezése és képzése is.Tekintettel arra, hogy az innováció és a gazdaságfejlesztés területén kiemelten fontos a fiatalok aktív szerepvállalása, ezért Egyesületünk aktívan részt kíván vállalni a vállalkozói ismeretek terjesztésében és a vállalkozói képességek fejlesztésében.

Ezekhez nem csak a lexikális (gazdasági, pénzügyi, jogi, szakmai) ismeretek elsajátítása szükséges, hanem elengedhetetlen a „soft” vállalkozói kompetenciák fejlesztése is. Ide sorolható a szemléletmód, rendszerszintű gondolkodásmód formálása, a kezdeményezőkészség, kreativitás fejlesztése is. E cél eléréseérdekében az Innovatív Kezdeményezések Egyesülete számos szakmai programot szervezett idáig is, azonban célunk a tevékenység volumenének bővítése, az elért fiatalok számának növelése elsősorban a tagok önkéntes munkáján keresztül.

Az Egyesület másik általános jellegű célkitűzése a hazai innovációs és startup ökoszisztéma fejlesztése. E célt - mint az a korábban rendezett rendezvényeink esetében is történt - az ágazat releváns szereplőinek bevonása mellett kívánjuk megvalósítani. Az elmúlt évek során jelentős növekedés indult el a hazai starup ökoszisztémában, azonban ez a szint még elmarad a világ élvonalától. Az Egyesület jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, A nemzetközi gyakorlatok közös elemzése, a jó gyakorlatok átadása révén valamennyi részt vevő fél szakmai tapasztalatai gyarapodhatnak.A fiatalok bevonásával és nemzetközi kapcsolataink erősítésével célunk a jó gyakorlatok hazai meghonosítása, a vállalkozói szellem, az önállóság és az innovatív gondolkodásmód fejlesztése.